Επαγγελματικός προσανατολισμός

 

Η σωστή επιλογή σπουδών οδηγεί στην επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση, αποτελεί πηγή χαράς και δημιουργικότητας και μόνο αυτός ο δρόμος επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να φτάσει στο υψηλότερο σημείο της αποδοτικότητας. Η επιλογή του επαγγέλματος είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη προοπτική μιας επιφανειακής τακτοποίησης. Μια κακή επιλογή δύσκολα επανορθώνεται και συνιστά φθορά για τον άνθρωπο καθώς στο χώρο εργασίας περνάμε το 1/3 της ζωής μας. Με τη βοήθεια του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού θα έρθουν στην επιφάνεια και θα αναλυθούν με αντικειμενικότητα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον καθένα προκειμένου η μελλοντική του εργασία να συμβαδίζει με την ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα του. Θα ανιχνεύσουμε τα πραγματικά του ενδιαφέροντα , το ταλέντο και τις ικανότητες του. Βασική προϋπόθεση για τη ορθή επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι ο άνθρωπος να γνωρίσει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του, τις προσωπικές του επιθυμίες και επιδιώξεις έτσι ώστε να διακρίνει απ’ όλα  τα επαγγέλματα που έχει να επιλέξει σε ποιο ανταποκρίνεται καλύτερα.

Font Resize
Contrast