Ψυχομετρία

Ψυχομετρία

 

Τα ψυχομετρικά τεστ είναι ένα «εργαλείο» το οποίο ανιχνεύει δεξιότητες του ατόμου όσο και σημαντικές πληροφορίες του χαρακτήρα του. Πρόκειται για τεστ γνωστικών ικανοτήτων και σειρά ερωτήσεων τα οποία εξετάζουν το επίπεδο γνώσεων του ενδιαφερόμενου για να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του. Η συμπλήρωση τέτοιου τεστ σε συνδυασμό με τη μελέτη και την ανάλυση των αποτελεσμάτων από εξειδικευμένο επιστήμονα δίνει σημαντικές πληροφορίες όσων αφορά το χαρακτήρα του ενδιαφερομένου αλλά και τις επαγγελματικές του κλίσεις.

Font Resize
Contrast